KLIMATU+ ZABUDOWA RZEK NAJGORSZE POWODZIE SĄ TAM GDZIE SĄ TAMY WAŁY I UREGULOWANE RZEKI. TAŃSZE I LEPSZE SĄ POLDERY =NIE ZABUDOWYWANIE TERENÓW ZALEWOWYCH

WIĘKSZOŚĆ RZEK OPRÓCZ NP WISŁY TO UREGULOWANE KANAŁY CO POWODUJE POWODZIE NA TERENACH ZALEWOWYCH GDYBY RZEKI BYŁY DALEJ RZEKAMI NIE KANAŁAMI ŚCIEKOWYMI MOŻNABY SIĘ W NICH KĄPAĆ Regulacja rzek i zabudowa terenów w ich sąsiedztwie oprócz zniszczenia naturalnych terenów przyrodniczych dolin rzecznych, na skutek przyspieszenia przepływu wody, szybszego odparowywania z np. zbiorników retencyjnych (w połączeniu z efektem cieplarnianym) prowadzi do niespotykanych klęsk powodzi i ogromnych strat. Tymczasem zachowanie naturalnego charakteru rzek, w tym przede wszystkim pozostawienie naturalnych TERENÓW ZALEWOWYCH (POLDERÓW) jest skuteczną , ekonomiczną i rozsądną metoda ochrony przeciwpowodziowej i równoczesnej ochrony przyrody.

POWODZIE TO WINA ZABUDOWY NAD RZEKAMI ZMIAN KLIMATU GDYBY RZEKA BYŁA RZEKĄ A NIE KANAŁAMI ŚCIEKOWYMI MOŻNABY SIĘ W NICH KĄPAĆ! WIĘKSZOŚĆ RZEK (OPRÓCZ NP WISŁY) TO UREGULOWANE KANAŁY CO POWODUJE POWODZIE NA TERENACH ZALEWOWYCH Regulacja rzek i zabudowa terenów w ich sąsiedztwie oprócz zniszczenia naturalnych terenów przyrodniczych dolin rzecznych, na skutek przyspieszenia przepływu wody, szybszego odparowywania z np. zbiorników retencyjnych (w połączeniu z efektem cieplarnianym) prowadzi do niespotykanych klęsk powodzi i ogromnych strat. Tymczasem zachowanie naturalnego charakteru rzek, w tym przede wszystkim pozostawienie naturalnych TERENÓW ZALEWOWYCH (POLDERÓW) jest skuteczną , ekonomiczną i rozsądną metoda ochrony przeciwpowodziowej i równoczesnej ochrony przyrody.

im mniej lasów tym wiecej wilgoci i gwaltownych opadów uregulowane rzeki to szybszy przeplyw wody =wieksze powodzie